Geheimratsecken bei der Frau

Pavoučí vrchol v ženě

Článek Adéve Organic Salon z Waiblingenu v Bádensku-Württembersku.

Naše zákaznice ve věku kolem 20 let se již 5 měsíců aktivně stará o své ustupující vlasy. Výsledkem je, že se ustupující vlasová linie a mezery ve vlasech uzavírají, vlasy vypadají viditelně lépe ošetřené a silnější.

Rádi bychomzákaznici poděkovali, že nám dovolila podělit se osvé výsledky.