Geheimratsecken bei der Frau

Pavúčí vrchol v žene

Článok od Adéve Organic Salon z Waiblingenu v Bádensku-Württembersku.

Naša zákazníčka vo veku okolo 20 rokov sa už 5 mesiacov aktívne stará o svoju ustupujúcu líniu vlasov. Výsledkom je, že ustupujúca vlasová línia a medzery vo vlasoch sa uzatvárajú, vlasy vyzerajú viditeľne lepšie ošetrené a silnejšie.

Zákazníčke ďakujeme, že nám umožnila podeliť sa osvoje výsledky.