Školenie špecialistov na rast vlasov - YELASAI školitelia

Semináre pre kaderníkov, aby sa stali odborníkmi na rast vlasov - naši školitelia