Dodržiavanie predpisov APPI

Aplikácia používaná na zabezpečenie súladu tejto stránky s GDPR/CCPA/APPI/PIPEDA zhromažďuje vašu IP adresu a e-mailovú adresu na účely spracovania údajov. Viac informácií nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov a podmienkach používania služby .

Oprava údajov

Ak údaje o vašom účte nie sú presné, môžete použiť nižšie uvedený odkaz na ich aktualizáciu.

Prenosnosť údajov

Pomocou nižšie uvedených odkazov si môžete stiahnuť všetky údaje, ktoré ukladáme a používame pre lepší zážitok v našom obchode.

Prístup k osobným údajom

Pomocou odkazu nižšie môžete požiadať o správu, ktorá bude obsahovať všetky osobné údaje, ktoré o vás uchovávame.

Nepredávajte moje osobné údaje tretej strane

Môžete nám zaslať žiadosť, v ktorej nám oznámite, že nesúhlasíte s tým, aby sa vaše osobné údaje zhromažďovali alebo predávali tretej strane.

Právo byť zabudnutý

Túto možnosť použite, ak chcete odstrániť svoje osobné a iné údaje z nášho obchodu. Majte na pamäti, že týmto procesom sa vymaže váš účet, takže už k nemu nebudete mať prístup ani ho nebudete môcť používať.